SYMFONICKÁ TVORBA

V současné době pracuje Kryštof Marek na pentalogii koncertů pro různé sólové nástroje, v jejichž názvu se objevuje slovo zahrada. Nejnovějším dílem je klavírní koncert f-moll Brána k zahradám /The Gate to The Gardens/.

Prvním v pořadí byl houslový koncert Klíč k zahradám /The Key to The Gardens/, který měl premiéru v roce 2012 a provedla jej fenomenální houslistka Gabriela Demeterová.

Druhým v pořadí byl koncert pro anglickou hornu a symfonický orchestr s názvem Srdce zahrad /The Heart of The Gardens/, který měl premiéru v únoru 2014 pod taktovkou Vladimíra Válka se sólistkou Jitkou Tomšíčkovou za doprovodu SOČR.

SYMFONICKÁ TVORBA KRYŠTOFA MARKA:

Oratio Sancti Ioannis Nepomuceni pro salute mundi

Venezia di san Giovanni Nepomuceno - Navalis 2018

T.A.C.V.I. - Navalis 2017
MYSTÉRIUM SV. JANA NEPOMUCKÉHO
KLÍČ K ZAHRADÁM / THE KEY TO THE GARDENS
SRDCE ZAHRAD / THE HEART OF THE GARDEN
BRÁNA K ZAHRADÁM / THE GATE TO THE GARDENS
IN TRIO – CYKLUS 12 SYMFONICKÝCH PÍSNÍ
SUITE NO. 1 a MARIA KIRA
LEGENDY MAGICKÉ PRAHY / LEGENDS OF MAGIC PRAGUE
OUVERTURA NA MOTIVY JAKUBA JANA / OVERTURE ON THEMES OF JAKUB JAN
SINAEL JAZZ SYMPHONY

Symfonická tvorbaSymfonická tvorbaSymfonická tvorbaSymfonická tvorba

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095218055-terra-musica/214542159000002/