Klíč k zahradám

Klíč k zahradám - houslový koncert pro Gabrielu Demeterovou

KLÍČ K ZAHRADÁM

Houslový koncert vytvořený pro výjimečnou houslistku Gabrielu Demeterovou otevřel koncertní pentalogii soudobého skladatele Kryštofa Marka. „Kryštof Marek je bez nadsázky jediný soudobý skladatel, jehož skladby mohu hrát s opravdovou radostí,“ říká Gabriela Demeterová.

PREMIÉRA: 11. 4. 2012 Palác Žofín – dirigent Kryštof Marek, Velký orchestr Paláce Žofín

(reprízy 25. 11. 2012 Palác Žofín, s KFP – 14. 1. 2014 (Praha); s KSO – 4. a 5. 5. 2014 - 17.2.2016 Sál Filharmonie Hradec Králové, s FHK)

 

KEY TO THE GARDENS

This violin concerto created for exceptional violinist Gabriela Demeterova opened the concert pentalogy by the contemporary composer Krystof Marek. "Krystof Marek is, without exaggeration, the only contemporary composer whose pieces I can play with real joy," says Gabriela Demeterova.

PREMIERE: 11. 4. 2012 Zofin Palace – conductor Krystof Marek, Grand Orchestra of Zofin Palace

(Reprise: CNSO (Prague) – 25. 11. 2012; KFP (Prague, Studio DVA) – 14. 1. 2014; KSO (Carlsbad) – 4. 5. and 5. 5. 2014)

Durata/ Duration            15:40

Obsazení/ Instrumental configuration of the orchestra: 2 fl, 2 ob/ engl. horn; 2 cl in B/ bscl in B; bassoon; 2 fr. horn in F; 2 trp in B; trmb; basstrmb; timp; 2 orch perc; harp; solo violin; tutti strings

 Terra musica

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-musica/21254215055/obsah/203210-gabriela-demeterova/ Terra musica

Generální zkouška na koncert v Hradci Králové 17.2.2016