Ouvertura na motivy Jakuba Jana

OUVERTURA NA MOTIVY JAKUBA JANA

Ouvertura na motivy Jakuba Jana je pro svou výstižnost a zhuštěnou formu ideálním úvodem symfonických koncertů v období Vánoc. Zazní většina důvěrně známých citací z České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, která právě k českým Vánocům neodmyslitelně patří. A protože rok 2015 připomíná dvojité výročí skladatele J. J. Ryby, je zde Markova skladba jako vzpomínka, pocta i evokace Rybovy krásné hudby.

PREMIÉRA: 21. 12. 2008 Palác Žofín – dirigent Kryštof Marek, Velký orchestr Paláce Žofín

(reprízy s ČNSO – 15. 12. 2010 a s KSO – 5. 12. 2014)

Partitura

                                                                                                                                                                                        OVERTURE ON THEMES OF JAKUB JAN

The Overture on Themes of Jakub Jan, with its concise and succinct form, is an ideal introductory symphonic concert for the Christmas season. You can find many familiar quotations from the Czech Christmas Mass by Jakub Jan Ryba. This opus was composed as a remembrance, homage and evocation of Ryba's beautiful music.

PREMIERE: 21. 12. 2008 Zofin Palace (Prague) – conductor Krystof Marek, Grand Orchestra of Zofin Palace

(Reprise: CNSO (Prague) – 15. 12. 2010; KSO (Carlsbad) – 5. 12. 2014)

 Score

                                                                                                                                                                              Durata / Duration           4:30

Obsazení/ Instrumental configuration of the orchestra: picc; fl; ob; engl. horn; 2 cl in B; 2 bassoon; 4 fr. horn in F; 3 trp in B; 3 trmb; basstrmb; timp; orch perc; harp; organ (keyboards); tutti strings

overture5.jpg overture1.jpg overture2.jpg                                

overture11.jpg      overture7.jpg