Národní divadlo v Praze - Nová scéna

legendy

LEGENDY MAGICKÉ PRAHY

premiéra 3.3. 2011 Národní divadlo - Nová scéna

z recenze:

Nový multimediální projekt vychází z jednoho z titulů Černého divadla Jiřího Srnce, který běžel v devadesátých letech pod názvy Ahasver, Timewalker nebo Pražský chodec.

Nyní vdechli staropražským pověstem a legendám nový život a dali novou podobu choreograf Petr Zuska, hudebník Kryštof Marek, kostymérka Šárka Hejnová a scénograf Miloslav Heřmánek.

Představení je rozděleno do šesti příběhů, které jsou propojeny po vizuální i významové stránce. První část Kameny jakoby symbolizovala paměť, která se může uchovat a vrátit a později se v příběhu také projeví.

Dále se podíváme na obyvatele Faustova domu - Fausta a alchymistu Edwarda Kelleyho. Poté se na pódiu odehraje židovský příběh Tajemný ženich, kterého vystřídá Zahradní slavnost a obraz císaře Rudolfa II.

U židovských příběhů ještě zůstaneme s Rabi Löwem a jeho Golemem. Sérii příběhů zakončuje pověst o mistru Hanušovi a jeho pražském orloji, který se volně prolne do Ikarova letu.

...

Legendy magické Prahy přinášejí na začátku obrazy pokušení a svodů, kterým člověk čelí, a jimž je lépe se vyhnout a odolat, čímž do určité míry kopírují jiná vlastní představení.

U příběhu Zahradní slavnost a obraz císaře Rudolfa II. mne zaujala hravost, krása a naděje, které z příběhu, tanečníků a kulis vyzařovaly. Vynikající a positivní hudební složka, choreografie a výtvarná část scény mi vykouzlila úsměv na rtech.

Příběh Rabbiho Löwa byl dobře vizuálně zpracovaný. Ve spojení posledních dvou částí Mistr Hanuš a Ikarův let přivedla strhující choreografie a tanec Filipa Jandy a Davida Stránského představení do podle mě perfektního závěru, kdy někteří diváci tanečníkům hlasitě provolávali „bravo!".

 Poslední scéna jakoby zobrazovala stav mistra Hanuše, kterého nechali samolibí pražští radní oslepit. Fantaskní výjevy vedou diváka od prvotního bloudění tmou, člověka, který oslepl a bojuje se stravující bolestí, až k vzestupu síly vůle a touhy po životě. Choreografie a vizuální složka diváky strhává a magneticky vtahuje do děje.

Něco nového a jedinečného se dostalo na jeviště Nové scény. Legendy magické Prahy podle mě zaujmou jak znalce tvorby Laterny magiky, tak nové diváky, a přinesou jim zajímavý umělecký zážitek.

Kdo zná tvorbu Laterny magiky, bude vědět, že mezi její nejradostnější a nejpozitivnější představení patří Kouzelný cirkus, který slaví také největší počet repríz. Legendy magické Prahy rozhodně mají potenciál stát se dalším divácky úspěšným představením, které se dokáže skrze ponurosti a podivnosti přerodit do světla a krásy.

https://www.youtube.com/watch?v=ryezC7ZBqig