Pocta českým patronům

10. 09. 2021

K POCTĚ ČESKÝM PATRONŮM
Program :
Chorál Svatý Václave
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave
Tři básně o Svaté Ludmile
Bedřich Smetana: Vyšehrad
Utrpení Ludmily mučednice I
Kryštof Marek: Ignis (z hudby k Navalis/k Oslavám sv. Jana Nepomuckého)
Utrpení Ludmily mučednice II
Martin Kumžák: Svatá Anežka
Petr Piťha: Úvaha o sv. Ludmile
Antonín Dvořák: Svatá Ludmila
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Tomáš Brauner | dirigent
Kühnův smíšený sbor
Jaroslav Brych | sbormistr
Jana Šrejma Kačírková, Michaela Zajmi, Ľudovít Ludha, Martin Bárta | zpěv
Akce se koná ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a spolkem Svatá Ludmila 1100.