NOVÉ CD T.A.C.V.I. - NAVALIS 2017

15. 06. 2017

TACVI1  TACVI1

Vodní koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

            Stejně jako v roce 2016 soudobý hudební skladatel Kryštof Marek, čerstvý držitel ocenění Český lev v kategorii nejlepší hudba, zkomponoval pětivětou vokálně instrumentální kompozici dle barokní tradice, kdy každý rok vznikala originální díla tzv. navales – vodní hudby pro každý jednotlivý ročník slavností.

Kryštof Marek osobně dirigoval velký symfonický orchestr, který ve světové premiéře provedl hudební dílo, jež programově rozvíjí pět písmen obsažených v latinském výroku TACVI (mlčel jsem). Pět písmen v sobě nese všech pět elementů, čtyři živly a v jejich středu lásku: Terra (země) – Aqua (voda) – Charitas (láska) – Ventus (vítr v symbolickém smyslu představující vzduch, povětří) – Ignis (oheň). Hudebně navazuje Kryštof Marek na rozsáhlý houslový koncert Mysterium sv. Jana Nepomuckého, který byl uveden ve světové premiéře během vodního koncertu NAVALIS 2016 s vynikající houslovou virtuózkou Gabrielou Demeterovou.

/zdroj: Anotace Svatojánské slavnosti Navalis 2017

TACVI1

TACVI1  t

TACVI1 

"Děkuji všem, kteří se podíleli na této nahrávce. Velmi hezké nahrávání s Filharmonií Hradec Králové na květnou neděli vydalo své plody. Mé uznání a dík také patří mým hudebním přátelům z vokálního quartetu. A výkon Gabriely Demeterové / Gabriela Demeterova / ve třetí větě Charitas je vsazenou perlou.. Jsem moc rád, že jsme s Gabrielou navázali na úžasnou spolupráci z r. 2016, na houslový koncert Mysterium sv. Jana Nepomuckého.
Velkou pomocí mi byly podklady a texty, které sestavil pan páter Miroslav Herold.
A v neposlední řadě patří velký dík převozníku pražskému, panu Zdeňku Bergmanovi."
Kryštof Marek

kolaž tacvi cd