NAVALIS 2020

02. 06. 2020

Modlitba sv. Jana Nepomuckého za uzdravení světa

Oratio Sancti Ioannis Nepomuceni pro salute mundi

Kryštof Marek - pětivětá kompozice pro smyčce, harpsichord, soprano sax, orch. percusse a dva hlasy

navalis 2020

1. Origo (In doloribus nascimur) - Počátek (Rodíme se v bolestech)

2. Oratio pro salute (Non solus sum) - Modlitba za uzdravení (Nejsem sám) - text Miroslav Herold

3. Certamen pro fide et iustitia - Zápas o víru a spravedlnost

4. Dubia, dolor desperatioque - Pochyby, bolest a zoufalství

5. Viae inventio, Resurrectio - Nalezení cesty, Vzkříšení - text Miroslav Herold

Vocal Jan Cina

Vocal Vendula Příhodová

Soprano sax David Fárek

Violin 1 Helena Jiříkovská

Violin 2 Gabriela Vermelho

Viola Karel Untermiller

Violoncello Miloš Jahoda

Contrabass Tadeáš Mesany

Harpsichord Jiřina Dvořáková

Orch. percussions Lukáš Švehla

Conductor Kryštof Marek

město Kouřim 3.5.2020

premiéra 15.5. 2020, Praha